Zaproszenie na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXVIII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które  odbędą się w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVII Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie  uchwał w sprawach:

a)    sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położonej w miejscowości Mała Wieś,

b)    przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Mała Wieś,

c)    przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś,

d)    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018 – 2020,

e)    zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r.,

f)     zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  2. Sprawy różne, w tym m. in.: - wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Mała Wieś

/-/ Włodzimierz Jeznach

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze