Informacja o posiedzeniu wspólnych Komisji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się 19 października 2017 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a/ przystąpienia Gminy Mała Wieś do Związku Gmin Regionu Płockiego,
b/ przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
c/ usunięcia obelisku upamiętniającego 16-tą rocznicę wyruszenia oddziałów Gwardii Ludowej Mazowsza Północnego do walk z niemieckim okupantem znajdujący się w miejscowości Małej Wsi gmina Mała Wieś,
d/ zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi na Dzienny Dom Senior + w Małej Wsi,
e/ nadania Statutu Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi,
f/ uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2018 rok,
g/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r.,
h/ zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
2. Wolne wnioski.

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Włodzimierz Jeznach

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze