Projekt Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. ul. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś do udziału w projekcie ,,Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym – osobom wykluczonym społecznie – otrzymującym świadczenia socjalne, bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami czy korzystającymi z pomocy żywnościowej. Chcemy, aby takie osoby poprzez udział w naszym projekcie zintegrowały się społecznie, nabyły nowe kwalifikacje i znalazły pracę w wejściu na rynek pracy i integrację społeczną, przez kompleksowe wsparcie – doradztwo, szkolenia, staże zawodowe. Rekrutacja trwa do końca listopada 2017 roku.

Zapraszamy do kontaktu  699 670 277

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze