Projekt DZIAŁANIE SZANSĄ NA WŁĄCZENIE I ROZWÓJ

Szanowni Państwo, firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza do udziału
w projekcie DZIAŁANIE SZANSĄ NA WŁĄCZENIE I ROZWÓJ. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, spełniających poniższe kryteria:

- Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

- Osoby z niepełnosprawnościami

 - Osoby zakwalifikowane przez Urzędy Pracy do III profilu pomocy

- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

- Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

- Trening umiejętności życiowych

- Poradnictwo zawodowe

- Poradnictwo specjalistyczne

- Pośrednictwo pracy

- Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją

- Płatne staże zawodowe

 

Zapewniamy również:

- Stypendia szkoleniowe i stażowe

- Materiały szkoleniowe

- Catering na szkoleniach

- Certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji

- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz szkolenia

 Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: dzialanieszansa@mcdk.info.pl

tel.: 699 670 310

 

MCDK Sp. z o.o.
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk


NIP: 957-102-99-06
REGON: 220912021

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze