Badanie pogłowia zwierzat gospodarskich

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017r. Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał wśród rolników całego kraju dwa badania : badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu , produkcji zwierzęcej oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

 

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz ( dane do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany rolnik nie skorzysta z tej możliwości, to od. 6 do 21 grudnia 2017r.  z gospodarstwem skontaktuje się ankieter Urzędu Statystycznego. Uzyskane wyniki posłużą do analiz zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Zebrane dane mogą być pomocne dla samych rolników, szczególnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw. Więcej informacji o badaniach zawiera załącznik nr 1.Informacja o badaniach

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze