Wyniki konkursu pn" Ozdoba Choinkowa"

Zgodnie z regulaminem konkurs skierowany został do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Mała Wieś (dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do szkół na terenie Gminy Mała Wieś również mogły wziąć udział w konkursie). Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć do 12.12.2017r. do godz. 14.00 do Gminnego Centrum Kultury ,,MultiOsada” w Małej Wsi ul. Warszawska 31.

 

W/w terminie zgłoszonych zostało  łącznie 56 prac w IV kategoriach. Do wyłonienia I, II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowej zostało powołane przez Organizatora Jury konkursowe w składzie: Pani Jadwiga Milewska- Radna Powiatu Płockiego; Pani Monika Stypułkowska- Skarbnik Gminy Mała Wieś; Pan Zdzisław Wiśniewski- lokalny Artysta Malarz

Jury podczas oceny prac nie znało ich adresatów, każda ozdoba posiadała jedynie numer, który przydzielony został podczas dostarczenia pracy wraz z kartą zgłoszeniową. Jury oceniając prace uczestników konkursu, zwróciło uwagę na to, czy stworzona ozdoba choinkowych, będzie mogła zostać zawieszona na naszej choince, uwzględniając przy tym pomysłowość, estetykę pracy, trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz  samodzielność jej wykonania.

 Wyniki konkursu według poniższych kategorii wiekowych:

KATEGORIA I - dzieci z przedszkola

Miejsce I- Hanna Kamińska, zam. Kiełtyki
Miejsce II- Ignacy Siarkowski, zam. Mała Wieś
Miejsce III- Iga Araucz, zam. Mała Wieś

 KATEGORIA II- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Miejsce I- Szymon Krzemiński, zam. Chylin
Miejsce II- Kalina Krawczyk, zam. Stare Święcice
Miejsce III- Adam Grzęda, zam.Rakowo

 

KATEGORIA III uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej

Miejsce I- Daniel Natkowski, zam. Mała Wieś
Miejsce II- Amelia Stefaniak, zam. Dzierżanowo
Miejsce III- Jaśmina Grzelak, zam.Niździn

KATEGORIA IV uczniowie gimnazjum

Miejsce I- Amelia Olszewska, zam. Kępa Polska
Miejsce II- Andżelika Tomczak, zam. Chylin
Miejsce III- Wiktoria Bąkiewicz, zam. Mała Wieś

 

Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymają nagrody za udział w konkursie. U nas nie ma przegranych, są tylko SAMI WYGRANI!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich 56 uczestników naszego świątecznego konkursu w sobotę na godzinę 10.00 do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi na spotkanie, podczas którego zostaną wręczone nagrody.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie. Dziękujemy ich rodzicom i opiekunom. Kochani bez Waszej pomocy prace by do nas nie dotarły. Dziękujemy również naszej Komisji Konkursowej, wiemy z jakim wyzwaniem się dziś spotkaliście…wszystkie prace są tak piękne i wyjątkowe i wybrać po trzy z każdej kategorii to nie łatwa rzecz.

Do zobaczenie w sobotę o godzinie 10.00 

Pozdrawiamy GCK MultiOsada w Małej Wsi

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze