Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Mała Wieś w 2018 roku

Zgodnie z Porozumieniem Nr 0R-IV.032.6.8.2017 zawartym w dniu 13 października 2017 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś, w 2018 roku w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska, będzie działała nieodpłatna pomoc prawna. Punkt będzie czynny w każdą środę w godzinach 12.00-16.30 i w każdy piątek w godzinach 8.00-12.30. Szczegóły dotyczące zakresu udzielanej pomocy prawnej i wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, znajdują się w BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze