NOWY SAMOCHÓD DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STARYCH ŚWIĘCICACH

W dniu 2 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Włodzimierzem Jeznachem przekazali uroczyście Bogumile Radzkiej Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach 9 osobowy mikrobus marki Renault Trafic Grand 1.6 DCI. Pojazd zakupiła w grudniu 2017 roku Gmina Mała Wieś w ramach realizacji projektu ,,Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz  Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach".

Ogólny koszt zakupionego pojazdu wyniósł 118 980,00 złotych. Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie do zakupu w/w pojazdu w wysokości 92 660,00 złotych co stanowi 77,88 % wartości pojazdu (72 660,00 złotych zgodnie z Umową Nr WRR/D/2/2017 o dofinansowanie projektu w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D  zawartą w dniu 13 listopada 2017 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś ze środków pochodzących z PFRON oraz 20 000,00 złotych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3141.31.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku). Środki  własne stanowiły 22,12 % wartości pojazdu i wyniosły 26 320,00 złotych.       

Mikrobus został dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Wyposażony został w najazdy aluminiowe teleskopowe przystosowane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego, system mocowań wózka (4 punktowe mocowanie wraz z biodorowo-ramieniowymi pasami bezpieczeństwa), drzwi boczne z prawej strony pojazdu przesuwane ze stałym stopniem wejściowym,  dwustrefową klimatyzację wraz z nagrzewnicą, odrębne oświetlenie przedziału tylnego,  przeszkolone nadwozie w części pasażerskiej z przyciemnianymi  szybami, wykładzinę antypoślizgową PCV,dodatkowe światła ostrzegawcze pulsacyjne załączane przy otwarciu tylnych lub bocznych drzwi. Pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Mała Wieś podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach w tym min. na dojazd do placówki.  Pojazd został oznaczony odpowiednimi naklejkami z informacjami graficznymi o przewozie osób niepełnosprawnych oraz o dofinansowaniu z PFRON.   

                        

Jadwiga Nowatkiewicz               

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze