Sprawozdanie z ewakuacji Szkoły w Podgórzu

Zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy Mała Wieś Pana Andrzeja Barcińskiego o działalności w zakresie obrony cywilnej w 2012 roku, instytucje użyteczności publicznej zostały zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków.

Na podstawie własnego harmonogramu szkoleń i ćwiczeń organizowanych w 2012 roku pracodawcy planują przeprowadzenie takich ćwiczeń. Również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) reguluje kwestię ewakuacji z obiektów.
W dniu 23 października 2012r. o godz. 11.00 zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów z budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu.                                     
Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.
W ewakuacji uczestniczyło 115 osób w tym:100 uczniów, 11 nauczycieli oraz  4 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili  budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować. Uczniowie i pracownicy szkoły bez paniki i w sposób uporządkowany  wykonali zadanie próbnej ewakuacji.
W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyły: jedna jednostka PSP z Płocka oraz dwie jednostki OSP z Małej Wsi.. Została rozwinięta linia gaśnicza, sprawdzono obiekt i udzielono pierwszej pomocy poszkodowanym. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
Odpowiedzialnym za organizację ćwiczenia ewakuacji była Pani Dyrektor Szkoły Iwona Sobótko, na miejsce ćwiczeń przybył także z-ca Wójta Gminy Mała Wieś Pan Mirosław Banach oraz pracownik Urzędu Gminy Mała Wieś odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną oraz sprawy obronne Podinspektor Robert Rybicki.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze