,, Szkolenie komputerowe w wojewódzctwie mazowieckim''.

Profil uczestnika:

- 60 osób , min. 36 kobiet z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- w tym min. 48 osób z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, czyli:

Czytaj więcej...

Oferta pracy - Asystent rodziny

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko Asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo) – pełen etat

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

Czytaj więcej...

Zaproszenie na obrady XXX Sesji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które  odbędą się w dniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Czytaj więcej...

Informacja o posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje o terminach posiedzeń komisji:
27 listopada 2017r. godzina 9:00 Komisja Rewizyjna,
27 listopada 2017r. godzina 12:00 Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska,
28 listopada 2017r. godzina 9:00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Czytaj więcej...

Paczki żywnościowe 23.11.2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje,

że paczki żywnościowe będą wydawane w dniu 23.11.2017 r.

ul. Kochanowskiego 1.

 

Czytaj więcej...

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze