I N F O R M A C J A

Dotyczy: zgłoszenia przystąpienia do prac geologicznych oraz określenia warunków geologiczno – inżynierskich w pobliżu projektowanej stacji GPZ Orszymowo w ramach inwestycji „Farma Wiatrowa Wyszogród”

         W związku z otrzymaną informacją od MASOVIA Wind Farm I Sp. z o. o. – Urząd Gminy w Małej Wsi informuje o planowanych pracach geologicznych oraz określeniu warunków geologiczno - inżynierskich na terenie miejscowości Orszymowo. Prace geologiczne realizowane będą w ramach inwestycji: „Farma Wiatrowa Wyszogród”.

Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań wiejskich w związku z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w gminach

UWAGA!!!
Na wniosek Sołtysa Wsi Zakrzewo Kościelne, termin spotkania został zmieniony na 19 marca 2013r.

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,, Twoja wiedza i czujka czadu w domu , tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu ,, - etap gminny .

 Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś do wzięcia udziału w gminnym etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem ,, Twoja wiedza i czujka czadu w domu , tlenek węgla nic nie zrobi nikomu ,, .

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej , Szef Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich .

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie

Wójt Gminy Mała Wieś

ogłasza konkurs na kandydata  na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie

Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Dzierżanowo 53 09-460 Mała Wieś

1.Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania określone w   § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października  2009 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych  placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z 2009 r. z późn. zm  ) . 

Czytaj więcej...

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze