Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie

Wójt Gminy Mała Wieś

ogłasza konkurs na kandydata  na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie

Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Dzierżanowo 53 09-460 Mała Wieś

1.Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania określone w   § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października  2009 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych  placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z 2009 r. z późn. zm  ) . 

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 30.01.2013r na realizację zadań publicznych gminy Mała Wieś z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Czytaj więcej...

,,TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”

W dniach 25 lutego- 2 marca 2013 r. wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawnika, psychologów,pracownika socjalnego. Dyżury specjalistów odbywać się będą w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59. pokój nr 522 V piętro.

Czytaj więcej...

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze