Wiadomości Gminne

Oświadczenie Wójta Gminy Mała Wieś

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami przez osoby zaangażowane w kampanię wyborczą, jak również z niewywiązania się przez w/w osoby z postanowienia sądowego Sądu Okręgowego w Płocku utrzymanego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi zamieszczam treść postanowień.

Czytaj wszystkie

Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel