W związku z awarią głównego wodociągu w miejscowości Stare Święcice wystąpią przerwy w dostawie wody do odwołania w miejscowościach zasilanych przez SUW Główczyn (Dzierżanowo i Dzierżanowo Osada, Główczyn, Rąkcice, Liwin, Lasocin, Wilkanowo, Ściborowo, Orszymowo, Święcice Stare i Nowe, Kiełtyki).

Content | Menu | Access panel