Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że awaria w dostawie wody z wodociągu komunalnego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Główczynie została usunięta.

Content | Menu | Access panel