Wianki nad Wisłą w Zakrzewie

W imieniu organizatorów: Gminy Mała Wieś, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Kościelnym oraz Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, serdecznie zapraszamy 30 czerwca na Wianki do Zakrzewa. Wianki w Zakrzewie rozpocznie Rajd Rowerowy organizowany tradycyjnie przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA oraz GCK MultiOsada. Zapraszamy do wspólnej zabawy. (więcej…)

Obóz sportowo-szkoleniowy LIVESAVER junior-młodszy ratownik WOPR- ostatnie 5 miejsc

Towarzystwo ,,Nasze Szwederowo” oraz Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe zapraszają mieszkańców Gminy Mała Wieś  na obóz sportowo-szkoleniowy LIVESAVER junior-młodszy ratownik WOPR w ośrodku Patria w Tleniu. Obóz skierowany jest dla dzieci od 12 do 17 roku życia. Turnus trwa od 18 do 27 lipca 2018 roku tj. 10 dni. Cena za 1 osobę po dofinansowaniu wynosi 1299,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Oferta

zapisy tel. 880629416

Dobiega końca termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r.

Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 – 2020 w pełnej wysokości musi złożyć wniosek o ich przyznanie do 15 czerwca. Rolnicy, którzy nie zdążą zrobić tego w tym terminie muszą liczyć się z tym, że należne im płatności będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 10 lipca. Wnioski czy też zmiany do wniosków, złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnianiu w/w wniosków.  Pracownik MODR o/Płock jest do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i czwartek w budynku przy ul. Płońskiej 4.

Kolonie dla dzieci rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS na kolonie organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych.
Do wyboru kolonie nad morzem w  Smołdzińskim  Lesie  w ośrodku Beata/Fiord  w terminie od 6 do 16 lipca 2018 roku (cena 500,00 zł) lub kolonie  w górach w Białym Dunajcu w ośrodku „U GUTA” w terminie od 8 do 18 sierpnia 2018 roku(cena 450,00 zł). (więcej…)

Urząd Gminy w Małej Wsi zatrudni osobę na stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na zastępstwo)

Urząd Gminy w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na czas zastępstwa) – pełny wymiar czasu pracy.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe adekwatne do aplikowanego stanowiska,
– znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego),
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
– samodzielność i dobra organizacja pracy,
– sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole. (więcej…)

Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Gminy Mała Wieś informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mała Wieś za osiągnięcia dokonane w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś w terminie od ukończenia zajęć szkolnych do 31 sierpnia 2018 roku. Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś otrzymują uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Mała Wieś, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczali do szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz spełniają jeden z poniższych warunków:
– uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
– zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
– zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
– zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym. (więcej…)

Konkurs plastyczny pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mała Wieś

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do udziału w konkursie plastycznym pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Mała Wieś”. Prace plastyczne zgodne z regulaminem konkursu należy składać do Urzędu Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś do dnia 22 czerwca 2018 roku. Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu.

 

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników – wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na „Premie dla młodych rolników” można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Operacje typu „Premie dla młodych rolników” finansowane są z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc.

(więcej…)

Wyjazd szkoleniowy na XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych do MODR Warszawa – Oddział Poświętne k. Płońska

Urząd Gminy Mała Wieś informuje o możliwości skorzystania z grupowego wyjazdu na XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych do MODR Warszawa – Oddział Poświętne k. Płońska. Wyjazd w dniu 17 czerwca 2018 r. godz. 8°°  spod Urzędu Gminy w Małej Wsi. W przypadku zebrania większej liczby Rolników z danej miejscowości istnieje możliwość bezpośredniego zabrania, bez konieczności dojazdu do Małej Wsi. Dotychczasowa trasa przejazdu autokaru przebiegała następująca: Mała Wieś – Niździn – Nowe Gałki – Mała Wieś – Wilkanowo –  Poświętne. Przejazd autokarem jest bezpłatny, jedynie należy opłacić ubezpieczenie przejazdu w autokarze. Zgłoszenia uczestnictwa należy składać niezwłocznie, najpóźniej do dnia 13.06.2018 r. w Urzędzie Gminy, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 242697979 – Sprawę prowadzi Danuta Szmulewicz. (więcej…)

Content | Menu | Access panel