Specjalny znak promocyjny dla produktów i usług z Powiatu Płockiego

Starosta Płocki Mariusz Bieniek, chcąc docenić regionalnych twórców i wytwórców, postanowił wprowadzić znak, który będzie wyróżniał wyjątkowe produkty i usługi z naszego terenu. Chodzi o znak promocyjny „Z tradycją w przyszłość Powiatu Płockiego” – odznaczenie, które ma nieść jasny przekaz w Polskę i cały świat, że nad tym wyrobem naprawdę warto się pochylić. (więcej…)

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę. (więcej…)

Kampania społeczna „Odblaskowe sołectwo”

Gmina Mała Wieś dołączyła do kampanii społecznej „Odblaskowe Sołectwo”. Kampania ma na celu rozpropagowanie na terenie powiatu płockiego noszenie elementów odblaskowych. W tym celu płoccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego organizują spotkania z Sołtysami w Urzędach Gmin. Podczas tych spotkań funkcjonariusze prowadzą prelekcję na temat zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, informują o przyczynach tych zdarzeń oraz przedstawiają korzyści płynące z noszenia elementów odblaskowych. (więcej…)

Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mała Wieś. Gmina Mała Wieś otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 130.000,00 zł. (więcej…)

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Mała Wieś

Mała Wieś, 05.04.2018 r.

OR.0002.3.2018

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIV w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Mała Wieś na dzień 13 kwietnia 2018 r. godz. 9:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Małej Wsi, 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1. (więcej…)

Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Mała Wieś

Informujmy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 9,00, posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 11,00 a posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 13,00. Wszystkie posiedzenia komisji stałych odbędą się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś.

Medal ,,za zasługi dla obronności kraju”

Urząd Gminy Mała Wieś informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie medalu ,, za zasługi dla obronności kraju”. Minister Obrony Narodowej może wyróżnić : złotym medalem ,, za zasługi  dla obronności kraju” – jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową lub co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową lub srebrnym medalem ,, za zasługi dla obronności kraju” – jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową. (więcej…)

Bezpłatne konsultacje i porady Lokalnego Punktu Informacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

W dniu 29 marca 2018 roku w godzinach 11.00-13.30 w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Content | Menu | Access panel