Informacje dotyczące energetyki wiatrowej

Projekt ustawy (turbiny wiatrowe i ich oddziaływanie)

Stanowisko Pani Alicji Maćkiewicz

Prośba Pana A. Piątkowskiego

Pismo Komitetu Protestacyjnego przeciw budowie elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Mała Wieś

Polityka energetyczna, czyli jak się walczy z wiatrakami

Stanowisko Pani Alicji Maćkiewicz w spr. artykułu przesłanego przez Pana Pawła Kurosa

Mapa planowanych lokalizacji turbin wiatrowych

Odpowiedz na wniosek Komitetu Protestacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie wiatraków

Poparcie dla komitetu protestacyjnego przez Stowarzyszenie Kocham Mazowsze

OBWIESZCZENIE PP.7331.42.P.1.2012.2013

Prawda o farmach wiatrowych w opinii Radnych Powiatu

Europoseł Janusz Wojciechowski do Prezesa NIK

Interwencja Poselska Posła na Sejm RP Jarosława Zielinskiego

List otwarty do Premiera Rady Ministrów Donalda Tuska

prof-jurkiewicz-wiatraki-czerwiec2012

Siłownie wiatrowe szkodzą zwierzętom gospodarskim

Stanowisko Pana S.Jóźwiak

Wystarczy dobra wola samorządu1

Opinia prof. dr hab. Grzegorza Pojmańskiego dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych

Stanowisko Państwa Maćkiewicz

Postanowienie PP.7331.42.P.1.2012.2013

Protest mieszkańców Korsze

Protest mieszkańców w Kętrzynie

Klub Gaja-Zażalenie na Postanowienie Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21.03.2013 r. o syg. PP.7331.42.P1.2012.2013

Stowarzyszenie zwykle Kocham Mazowsze w Kobylnikach- Zażalenie na Postanowienie Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21 marca 2013r. o syg.PP.7331.42.P1.2012.2013

Czy mozna okreslic odleglosc turbiny od zabudowan

 Stowarzyszenie zwykłe "Wiatraki w Bezpiecznej Odległości" z/s w Sciborowie

Odmowa wydania decyzji Środowiskowej przez Wojta Gminy Augustó

Ministerstwo Zdrowia odwołało krajowego konsultanta panią Krystynę Pawlas

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie budowy farmy o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie Gminy Mała Wieś, w powiecie płockim , w województwie

Link zamieszczony na prośbę Pani Alicji Mackiewicz http://ebiomasa.pl/index.php/bio/item/318-rwe-wstrzymuje-inwestycje-w-kolejne-farmy-wiatrowe-w-polsce

Inspektor w wiatrakach  http://www.ppr.pl/artykul-inspektor-w-wiatrakach-179642.php

Opinia Wyszogród- raport zamieszczony na prośbę Pani Alicji Maćkiewicz

Treść korespondencji z Panią Alicją Maćkiewicz

Sanepid Sejny- opinia 30.10.2013--zamieszczono na prośbę Pani Alicji Maćkiewicz

http://naszapolska.pl/index.php/categories/polska/18204-nekani-przez-inwestora-wiatrakow - link zamieszczony na prośbę Pani Alicji Maćkiewicz

OBWIESZCZENIE OŚ 6220/1/13

Obwieszczenie OŚ 6220/1/13 o złożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa Farmy Wiatrowej na terenie Gminy Mała Wieś"

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa Farmy wiatrowej na terenie Gminy Mała Wieś"

Ocena emisji hałasu dla przedsiewzięcia "Budowa Farmy Wiatrowej na terenie Gminy Mała Wieś "

Ocena emisji hałasu Mapa

Ogłoszenie MPZP.pdf

Ogłoszenie Studium.pdf

RDOŚ opisnia- 28.11.2013- zamieszczona na prosbe Pani Alicji Maćkiewicz

http://kochamymazury.pl/stowarzyszenie/aktualnosci/241-koniec-wiatrakow-wojt-uleg%C5%82-presji-mieszkancow-i-instytucji.html

Obwieszczenie z dnia 10.12.2013- OŚ 6220/1/13

Obwieszczenie z dnia 10.12.2013- OŚ 6220/1/13

http://www.tvp.pl/olsztyn/aktualnosci/gospodarka/apel-marszalka-w-sprawie-elektrowni-wiatrowych/13380752  Zamieszczono na prośbe Pani Alicji Maćkiewicz

http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/marszalek-woj-warminsko-mazurskiego-przeciwny-farmom-wiatrowych/nq6vc Zamieszczono na prośbę Pani Alicji Maćkiewicz

Treść wiadomosci E-mail od Pani Alicji Maćkiewicz z dnia 20.12.2013.pdf

 KO.1431.1.2014 - odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Panią Alicję Maćkiewicz w dniu 31.12.2013r

KO.1431.5.2014- odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Panią Alicję Maćkiewicz w dniu 27.12.2013

WODŚ-II.4242.391.2013.UW.1

WODŚ-ii.4242.391.2013.UW

Krajowy Plan Działania w zakresie OZE.pdf-Zamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060.pdf Zamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak


Polityka energetyczna Polski do 2030 r..pdfZamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak


Polityka energetyczna Polski do 2030 r. – informacja o działaniach w 2012 r..pdf Zamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak


Projekt ustawy o OZE, wersja 6.1.pdfZamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak


Przystosowanie_do_zmian_klimatycznych_ramy_dla_dzialan_UE.pdf Zamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

 

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 - Zielona ksiega konsultZamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

Energetyka wiatrowa - fakty i mity_rozdzial ZDROIE i SPOLECZNOSCI LOKALNE.pdfZamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

SEO_farmy wiatrowe_pytania i odpowiedzi.pdfZamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

 

 odp Ministerstwa Zdrowia na pismo PSEW.pdfZamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

odp. p. prof. Marii Podolak-Dawidziuk do PSEW.pdfZamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

Pismo PSEW do Ministerstwa Zdrowia.pdf Zamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

Pismo PSEW do p. prof. Marii Podolak-Dawidziuk.pdf Zamieszczono na prośbę Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Nowak

Decyzja Umarzajaca postępowanie z dnia 3.04.2014

Pismo WBO 20/2015 z dnia 13.08.2015 Stowarzyszenia "Wiatraki w Bezpiecznej Odległości"(pobierz)- Zamieszczono na prośbę Stowarzyszenia"Wiatraki w Bezpiecznej Odległości"

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze