Mjr AK Jan Jaroszek 21 12 1908 – 15 08 1944  Jan Jaroszek urodził się 21 grudnia 1908 roku w Orszymowie w rodzinie Jana Jaroszka i Feliksy z Goleniewskich .
Został ochrzczony w Kościele Parafialnym p.w. św. Floriana w Orszymowie .Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Orszymowie a następnie do Gimnazjum i Liceum Marszałka Małachowskiego w Płocku . Zdał maturę i studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie . Po skończeniu studiów pracował jako nauczyciel matematyki w Płocku , Włocławku i Grodnie .W latach 30 – tych przeszedł szkolenie wojskowe dla żołnierzy rezerwy w Komorowie .31 grudnia 1932 roku ożenił się z Stefanią Kiedrowską . Od momentu wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku walczył w 18 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego . Dosłużył się wówczas stopnia porucznika . Podczas okupacji( od 1941 roku ) mieszkał w Wyszogrodzie i działał w konspiracji . Prowadził tajne nauczanie oraz placówkę wydawniczą na terenie ziemi płockiej .Na początku 1943 roku uprzedzając swoje aresztowanie przedostał się do Warszawy gdzie rozpoczął działalność w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych w organizacji Miecz i Pług . W lipcu 1944 roku został komendantem Miecz i Pług dzielnicy Warszawa Śródmieście.Wybuch powstania warszawskiego zastał Jana Jaroszka ps. ,, Proboszcz ,, w Warszawie .Dowódcą samorzutnie sformowanego zgrupowania został mjr Leon Nowakowski ,, Lig ,, .2 sierpnia 1944 roku do mjr ,, Liga ,, , na ulicę Twardą 40 gdzie rozpoczęło się formowanie dowództwo grupy , zgłosił się Jan Jaroszek . 4 sierpnia 1944 roku ,, Lig ,, wyznaczył kpt. ,, Proboszcza ,, na stanowisko szefa sztabu Zgrupowania Chrobry II .Mjr ,, Lig ,, nadał zgrupowaniu nazwę Chrobry . W konspiracyjnej ewidencji Armii Krajowej figurowało już zgrupowanie Chrobry w związku z tym zgrupowanie ,,Liga ,, otrzymało nazwę Chrobry II .Zgrupowanie broniło części Śródmieścia Północ i Woli w obrębie ulic Sosnowej , Chmielnej , Żelaznej , Al. Jerozolimskich , Pl. Zawiszy , Towarowej , Prostej , Wroniej , Grzybowskiej , Ceglanej i Pl. Grzybowskiego.Dowódca powstania warszawskiego generał Antoni Chruściel ,, Monter ,, powiedział znamienne słowa o Zgrupowaniu - ,, Co tu gadać , jedynie ,, Chrobry II ,, nie oddał Niemcom przez cały okres trwania akcji ( powstania ) ani piędzi terenu ,, .Stanisław Podlewski w książce ,, Wolność krzyżami się znaczy ,, pisze o Jaroszku :,, .... niskiego wzrostu , krępy , ale o energicznych ruchach dowódca tego oddziału . Jest to kpt. Proboszcz , szef sztabu Zgrupowania Chrobry II ... . ,, Nazywano go WołodyjowskimNiski , chudy nerwowy , o jasnych włosach spadających w nieładzie na twarz .Odziany w zadługi płaszcz niemiecki z pękiem granatów za pasem . W ręku nieodstępny Vist,, - tak kpt. Proboszcza wspominali towarzysze broni na łamach gazetki powstańczej .Jego specjalnością były czołgi . W brawurowych wypadach niszczył niemieckie czołgi wrzucając do ich środka przez otwór kierowcy granaty zrzutkowe . Do takich akcji wykorzystywał swój ulubiony typ granatu ,, jabłko angielskie ,, .Każde zdobycie broni było w dniach powstania wielkim świętem . Było to okazją do robienia zdjęć ze swymi min. ,, zdobycznymi czołgami ,, .Jego bohaterskie wyczyny nie pozostawały bez echa . Za swoją nieprzeciętną odwagę został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari .Jaroszek pełnił stanowisko szefa sztabu Zgrupowania Chrobry II od 4 sierpnia aż do swojej śmierci .Zginął 15 sierpnia 1944 roku w na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Waliców raniony dwoma seriami z pistoletu maszynowego , 10 minut po zakończonej pomyślnie akcji unieszkodliwienia swojego 17 w kolekcji czołgu . Został pochowany przy Szpitalu na ulicy Mariańskiej .Po II wojnie światowej w 1945 roku z inicjatywy rodziny prochy mjr Jana Jaroszka zostały ekshumowane i pochowane na Cmentarzu Parafialnym w Orszymowie .W mogile zostali pochowani wspólnie z mjr Jaroszkiem jego rodzice : w 1958 roku Jan Jaroszek ojciec a w 1973 matka Feliksa Jaroszek .2 września 2001 roku w Kościele Parafialnym p.w. Św. Floriana w Orszymowie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej mjr Jana Jaroszka .Uroczystą mszę świętą celebrował Generalny Wikariusz Płockiej Kurii Jego Ekscelencja ks. Biskup Roman Marcinkowski przy udziale proboszcza parafii Orszymowo ks. Zygmunta Ignatowskiego . Obecni byli towarzysze broni Kpt. Jaroszka ze Zgrupowania Armii Krajowej Zgrupowania ,, Chrobry II"

Opr. Jadwiga Nowatkiewicz

Bibliografia :

  1. Katarzyna Utracka , Zgrupowanie AK Chrobry II , Warszawa 2002
  2. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego , Warszawa 2002 tom V.
  3. Andrzej Kownacki ,, Jerzewski ,, , Jak powstało i walczyło zgrupowanie Chrobry II ,Warszawa 1993 r.
  4. Stanisław Podlewski , Wolności krzyżami się znaczy , Warszawa 1989 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze