Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Mała Wieś (na 2018 rok)

harmonogramy 2018

 


 


 

Poniżej przedstawiamy ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Główczyn i Wegrzynowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Główczyn

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Węgrzynowo


 

Informacja o zmianie terminu płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Informacja (pobierz)


 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Mała Wieś w 2014 r. poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych


 

Uchwała Nr 27/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


 

Uchwała Nr 28/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

Uchwała Nr 177/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mała Wieś 


 

Uchwała Nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


 

Uchwała Nr 179/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   


 

Uchwała Nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 


 

Uchwała Nr 211/XXVII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych


 

Instrukcja segregacji odpadów


 

Odbiór odpadów z gospodarstw rolnych


 

Odbiór folii porolniczej


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
Pobierz plik (Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Główczyn.pdf)Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Główczyn[Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Główczyn]1886 kB
Pobierz plik (Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Węgrzynowo.pdf)Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Węgrzynowo[Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Węgrzynowo]1870 kB

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze