Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych wyjaśnień dotyczących stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w odniesieniu do poddziałania 19.2 [KLIK]

Content | Menu | Access panel