Inwestycje gminy Mała Wieś

 

Zakup nieruchomości nr ewid. 162/2 z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej nr ewid. 161 w miejscowości Brody Duże celem zapewnienia dojazdu

 

Nazwa inwestycji: Zakup nieruchomości nr ewid. 162/2 z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej nr ewid. 161 w miejscowości Brody Duże celem zapewnienia dojazdu

Czas realizacji: 2011

Całkowity koszt: 5.604,56 zł

Lokalizacja: Brody Duże

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś zakupiła nieruchomość nr ewid. 162/2 z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej nr ewid. 161 w miejscowości Brody Duże w celu zapewnienia dojazdu. W 2010 roku rozpoczęto prace przygotowawcze tj. podział nieruchomości, poświadczenie dokumentacji oraz wypis z rejestru gruntów, natomiast w 2011 roku zakupiono nieruchomość i podpisano Akt Notarialny.

 

Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 381/6 zabudowanej budynkiem pompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki nr 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha położonej w miejscowości  Mała Wieś

 

Nazwa inwestycji: Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 381/6 zabudowanej budynkiem pompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki nr 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha położonej w miejscowości  Mała Wieś

Czas realizacji: 2011

Całkowity koszt: 781.640,76 zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji: W 2011 roku Gmina Mała Wieś zakupiła prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 381/6 zabudowanej budynkiem pompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki nr 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha położonej w miejscowości  Mała Wieś od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń.

 

Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych

Nazwa inwestycji: Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych

Czas realizacji: 2011

Całkowity koszt: 250.305,00zł

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Małej Wsi, Gimnazjum i Hala w Małej Wsi, Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi, Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie, Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Opis inwestycji: Zakres zadania obejmował zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych (Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Gimnazjum i Hali w Małej Wsi, Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie, Szkoły Podstawowej w Podgórzu). Dostawcą wybranym w przetargu został Zakład Produkcji Kotłów C.O. PPHU PROECO, Zielona ul. M. Dąbrowskiej, 09-310 Kuczbork za kwotę 250.305 zł. Całość przedsięwzięcia finansowana była z kredytu zaciągniętego z Banku Ochrony Środowiska.

Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych

Nazwa inwestycji: Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych

Czas realizacji: 2011

Całkowity koszt: 11.000,00zł

Opis inwestycji: Zakres zadania obejmował zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratownictwa drogowego LUKAS (tj. pompa hydrauliczna LUKAS, narzędzie hydrauliczne LUKAS) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mała Wieś przy SUR. Dostawcą wybranym w przetargu zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agata Ociesa, ul. Dwernickiego 5/36, 27-200 Starachowice. Gmina Mała Wieś na realizację zadania zgodnie z umową Nr 350/OR-BP-I.D.2011 z dnia 22.07.2011 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 7.000 zł z Budżetu Województwa Mazowieckiego, a pozostałą sumę tj. 4.000 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Podgórzu

Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej w Podgórzu

Czas realizacji: 2012

Całkowity koszt: 42.115,92zł

Lokalizacja: Podgórze

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji była rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 19/8, 214/1, 27/3, 27/4, 28/1, 28/3 położonych w miejscowości Podgórze. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych HYDROTEX Wardziński – Wojtczak, ul. Bielska 30, 09-230 Bielsk

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełtykach

Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełtykach

Czas realizacji:2012

Całkowity koszt: 63.543,62zł

Lokalizacja: Kiełtyki

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji była rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 13/2, 13/3, 51, 54, 55, 57, 58 położonych w miejscowości Kiełtyki. Długość rozbudowanej sieci wodociągowej  to 308 m.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małej Wsi, ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. M. Dąbrowskiej
i M. Konopnickiej w Małej Wsi – II etap – wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej
i wodociągowej w ul. M. Dąbrowskiej w Małej Wsi

Nazwa inwestycji:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. M. Dąbrowskiej i M. Konopnickiej w Małej Wsi – II etap wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej

Czas realizacji: 2012

Całkowity koszt: 43.100,00zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji:  Wykonano kanalizację sanitarną – 6 przyłączy po 5 mb od sieci do granicy działek tj. 30 mb, 3 studnie rewizyjne żelbetonowe oraz hydrant. Długość rozbudowanej kanalizacji wodociągowej wynosi 80mb. Na budowę kanalizacji sanitarnej Wójt Gminy Mała Wieś przeznaczył 43.100 zł z Budżetu Gminy. Wykonawcą inwestycji był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małej Wsi, ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś.

 

Nabycie prawa własności do gruntu stanowiącego drogę publiczną gminną oznaczoną nr ewid. działki 182/2 i 182/3 

Nazwa inwestycji: Nabycie prawa własności do gruntu stanowiącego drogę publiczną gminną oznaczoną nr ewid. działki 182/2 i 182/3

Czas realizacji: 2012

Całkowity koszt: 14.821,70 zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś nabyła prawa własności do gruntu stanowiącego drogę publiczną gminną oznaczoną nr ewid. działki 182/2 i 182/3.

 

Zakup zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla potrzeb OSP Mała Wieś

Nazwa inwestycji: Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla potrzeb OSP Mała Wieś

Czas realizacji: 2012

Całkowity koszt: 25.000,00zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji: Gminy Mała Wieś dokonała zakupu zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi. Na zakup zestawów Gmina Mała Wieś zgodnie z umową Nr 114/OR-BP-I.D.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000 zł z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP – 2012”. Pozostałą sumę tj. 15.000 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

 

Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Nazwa inwestycji: Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Czas realizacji: 2012

Całkowity koszt: 540.584,53 zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji: Zadanie realizowane w latach 2007-2012. Właściwa realizacja zadania 2012 rok. Lata 2007-2012 prace przygotowawcze tj. wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia. Zadanie dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Gmina Mała Wieś na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie 290.360,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował m.in.: budowę boiska wielofunkcyjnego obejmującego boisko do gry w piłkę ręczną oraz dwa boiska do gry w piłkę koszykową. Wzdłuż dłuższego boku boisko powstała jednostronna trybuna do obserwacji prowadzonych rozgrywek. Za bramkami do piłki ręcznej zamontowano piłkochwyty. Boisko oświetlono za pomocą 4 słupów oświetleniowych. Wykonawcą inwestycji była firma SPORT GRUPA Sp. z o. o. ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Nazwa inwestycji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Czas realizacji:2013

Całkowity koszt: 143.970,51 zł

Lokalizacja: Węgrzynowo

Opis inwestycji: Zadanie realizowane w latach 2010-2013. Właściwa modernizacja świetlicy nastąpiła w 2013 roku, w latach 2010-2012 prace przygotowawcze zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Mała Wieś na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie 66.742,00zł.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

 • wykonanie sufitów podwieszanych, izolacji cieplnej, kominka wraz z zabudową,
 • malowanie ścian,
 • cyklinowanie posadzek,
 • docieplenia elewacji zewnętrznej,
 • montaż okien,
 • budowę  i montaż ogrodzenia,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 • wykonanie wjazdu na posesję.

Wykonawcą inwestycji była firma MODERN DOM Ryszard Górski ul. Piłsudskiego 17,
96-100 Skierniewice.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święcice Nowe

Nazwa inwestycji:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święcice Nowe

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 200.816,01zł

Lokalizacja: Nowe Święcice

Opis inwestycji: Zakres prac obejmował m. in. wykonanie podbudowy z pospółki oraz nawierzchni z mieszanki kamiennej oraz wykonanie poboczy żwirowych -  na długości 1.579,40 mb. Wykonawcą zadania była firma REN – TRANS Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród.

Zadanie  finansowane jest ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 55.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mała Wieś – Borzeń I Etap

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mała Wieś – Borzeń

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 185.356,08zł

Lokalizacja: ul. Czereśniowa w miejscowości Mała Wieś - Borzeń

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś dokonała przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mała Wieś – Borzeń na odcinku 1.750 mb. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy i zjazdów z pospółki. Zadanie zostało w całości sfinansowane z Budżetu Gminy.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę REN TRANS Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród.

Przebudowa drogi gminnej Nr 290824 Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 290824 Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 1.414.297,20zł

Lokalizacja: Chylin - Zakrzewo

Opis inwestycji: Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. Modernizacja i Przebudowa Dróg w Gminach Regionu Płockiego Szansą ich Dynamicznego Rozwoju i Dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Gmina Mała Wieś na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.021.235,69 zł.

Zakres prac objął m.in.: wykonanie podbudowy z kruszyw łamach, nawierzchni z mieszanek minerno – bitumicznych asfaltowych, poboczy i zjazdów.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck.

Przebudowa drogi Wilkanowo – Kiełtyki Nr 312409 II etap

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi Wilkanowo – Kiełtyki Nr 312409 II etap

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 442.778,94zł

Lokalizacja: Ściborowo - Perki

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś w 2013 roku przystąpiła do Modernizacji drogi gminnej Wilkanowo – Kiełtyki Nr 312409. Zakres prac obejmował wykonanie m.in.:

 • podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
 • poboczy żwirowych,
 • zjazdów.

Wykonawcą inwestycji był o Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. w Płońsku ul. 19 – go Stycznia, 09-100 Płońsk

 

Zakup pieca CO do budynku będącego własnością Gminy Mała Wieś

Nazwa inwestycji: Zakup pieca c. o do budynku będącego własnością Gminy Mała Wieś

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 26.000,00 zł

Lokalizacja: Orszymowo

Opis inwestycji: Zakup pieca CO dla budynku będącego własnością Gminy Mała Wieś zlokalizowanego w miejscowości Orszymowo na działce nr ewid. 47. Piec zakupiono od firmy WELDER Marcin Kozyra ul. Kościelna 7B, 09-440 Staroźreby.

 

Remont Drogi Gminnej nr  290806W Relacji Nakwasin-Główczyn

 

Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej nr 290806W relacji Nakwasin-Główczyn

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 207.995,58

Lokalizacja: Główczyn

Opis inwestycji: Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na istniejącej podbudowie

 

Zakup programu komputerowego „Odpady” dla potrzeb Urzędu Gminy Mała Wieś

Nazwa inwestycji: Zakup programu komputerowego „Odpady” dla potrzeb Urzędu Gminy Mała Wieś

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 4.474,13zł

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś zakupiła Nowa ustawa „odpadowa” wymusza na gminach nowe obowiązki. Jest to prawdziwa rewolucja i biorąc pod uwagę ilość danych do przetwarzania, konieczność zastosowania programu komputerowego jest oczywista. W 2013 roku Gmina Mała Wieś zakupiła program komputerowy „Odpady” dla stanowiska ds. ochrony środowiska, rozliczeń opłat za odpady komunalne w Urzędzie Gminy Mała Wieś . Aplikacja ta w szczególności zajmuje się ewidencją nieruchomości i deklaracji opłat, naliczaniem opłat i kontrolą wpłat, sporządza prognozy dochodu gminy – czyli obsługą od strony ekonomicznej. Firmą, od której zakupiono program jest ULISSES S.C. J. Czarkowski, J. Małota ul. Górnośląska 69A, 62-800 Kalisz.

Wykonanie piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Nazwa inwestycji: Wykonanie piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 4.889,25zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji: W 2013 roku na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi zostały wykonane piłkochwyty. Prace obejmowały zakup i montaż 12 słupków piłkochwytowych oraz zakup i montaż siatki piłkochwytowej.

Wykonawcą inwestycji była firma SPORT GRUPA Sp. z o. o. ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Zakup trybun na gminne boisko sportowe przy ul. Piekarniczej w Małej Wsi

Nazwa inwestycji: Zakup trybun na gminne boisko sportowe przy ul. Piekarniczej w Małej Wsi

Czas realizacji: 2013

Całkowity koszt: 27.719,97zł

Lokalizacja: Mała Wieś – gminne boisko sportowe przy ul. Piekarniczej

Opis inwestycji: W 2013 roku Gmina Mała Wieś zakupiła trybuny na gminne boisko sportowe przy ulicy Piekarniczej w Małej Wsi. W ramach prac wykonano: przygotowanie utwardzonego terenu pod trybunę demontowalną, dostawa i montaż trybuny demontowalnej trzyrzędowej. Dzięki tej inwestycji boisko piłkarskie wyposażone jest w 104 miejsca siedzące.  

Wykonawcą inwestycji był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małej Wsi ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś.

 

Rewitalizacja skwerku przy ulicy Warszawskiej w Małej Wsi

 

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja skwerku przy ulicy Warszawskiej w Małej Wsi

Czas realizacji: 2014

Koszt całkowity: 34.920,00 zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji:Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja skwerku przy ulicy Warszawskiej w Małej Wsi. Zakres zadań obejmował m.in.:

 • wykonanie prac rozbiórkowych,
 • wykonanie nowych chodników/ ścieżek o nawierzchni żwirowej
 • usunięcie zakrzewień
 • niwelacja terenu
 • nasadzenia
 • nawożenie pospółki
 • obsianie trawą
 • prace przygotowawcze pod przyszłe naniesienia w postaci lamp parkowych oświetleniowych, fontanny

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małej Wsi ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś.

 

Zakup budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi

Nazwa inwestycji: Zakup budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego CentrumKultury w Małej Wsi

Czas realizacji: 2014

Całkowity koszt: 353.589,12 zł

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji: W kwietniu 2014 roku Gmina Mała Wieś zakupiła budynek po byłej Krajowej Spółce Cukrowej. Budynek zakupiono z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi, który będzie połączeniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Nowy budynek oraz wyremontowane pomieszczenia pozwolą na stworzenie   nowoczesnego, funkcjonalnego obiektu, który będzie służył wszystkim mieszkańcom Gminy Mała Wieś.

 

Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz
Gminy Mała Wieś

Nazwa inwestycji:  Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz Gminy Mała Wieś

Czas realizacji: 2014

Całkowity koszt:147.231,00 zł

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś w czerwcu 2014 roku zakupiła fabrycznie nowy mikrobus 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Mikrobus Ford Transit Custom Kombi jest dostosowany do przewozu 8 osób niepełnosprawnych w tym 1 na wózku inwalidzkim elektrycznym .Ogólny koszt zakupu mikrobusu i jego dostosowania do przewozu osób niepełnosprawnych  w tym 1 na wózku inwalidzkim elektrycznym wyniósł 147 231,00 złotych . Projekt dofinansowany został w wysokości 80.000 zł.  przez Powiat Płocki zgodnie z Umową Nr 1/PCPR/WRR/2014/D o dofinansowanie projektu w ramach ,, Programu wyrównywania różnic między regionami II ,,obszar D ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Wkład własny Gminy Mała Wieś wyniósł 67 231,00 złotych  .

Mikrobus został wyposażony m.in. w: 

 • najazdy aluminiowe teleskopowe przystosowane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego,
 • system mocowań wózka ( 4 punktowe mocowanie wraz z biodrowo-ramieniowymi pasami bezpieczeństwa),
 •  system  mocowań fotelików dziecięcych ISOFIX,
 • drzwi odsuwane boczne z prawej strony pojazdu ze stopniem, 
 • dwustrefową klimatyzację,
 • odrębne oświetlenie przedziału tylnego,
 • przeszkolone nadwozie w części pasażerskiej z przyciemnianymi  szybami,
 • tylne fotele pasażerskie w systemie szybkiego demontażu i ze zmianą układu.                                               

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Święcice

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Święcice

Czas realizacji: 2014

Całkowity koszt: 206.566,68   

Lokalizacja: Stare Święcice

Opis inwestycji: Kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Mała Wieś to remont drogi gminnej w miejscowości Stare Święcice. Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej na powierzchni 3538,40 m2 i długości 812 mb zlokalizowanego na terenie Gminy Mała Wieś w obrębie ewidencyjnym Święcice Stare na działce ewidencyjnej nr 122. Dofinansowaniez FOGR-u do w/w zadania wynosiło 81 tys. z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów

Nazwa inwestycji: Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów

Czas realizacji: 2014

Koszt całkowity: 124 113,30

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji: W lipcu bieżącego roku rozpoczęła się realizacja inwestycji związanej z budową ścieżki dydaktycznej wokół pięciu stawów.  Roboty budowlane obejmują teren przy stawach w Małej Wsi. W ramach inwestycji wykonywane jest m.in.:

 • zakup i montaż 5 tablic edukacyjnych wolnostojących ze stelażem drewnianym (wymiary 150x100 cm)
 • zakup i montaż 15 tablic edukacyjnych wiszących (wymiary 150x100 cm)
 • zakup i montaż pomostu do badań hydrobiologicznych
 • zakup i montaż 5 kładek do obserwacji terenowych
 • zakup i montaż 2 zielonych klas (altan)
 • zakup i montaż elementów dydaktycznych umieszczonych w zielonych klasach

Na realizację zadania Gmina Mała Wieś uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 114 197,56 zł

 

Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi

 

Nazwa inwestycji: Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi

Czas realizacja: 2014

Koszt całkowity: 145 287,60

Lokalizacja: Mała Wieś

Opis inwestycji:W lipcu bieżącego roku rozpoczęła się realizacja inwestycji związanej z adaptacją budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi. Roboty budowlane obejmują cały budynek oraz teren przed budynkiem.

 

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Malej Wsi

 

 

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Czas realizacji: 2014

Koszt całkowity: realizacja w trakcie

Lokalizacja:Mała Wieś

Opis inwestycji: W roku 2014 rozpoczeła się kolejna inwestycja w budynku remizy OSP w Małej Wsi. Planowane jest, aby inwestycja objęła takie zadania jak:

 • modernizacja dachu poprzez wymianę pokrycia, elementów konstrukcyjnych i obróbek blacharskich;
 • demontaż i montaż okien;
 • demontaż i montaż drzwi;
 • docieplenie budynku.

Gmina Mała Wieś będzie starała się uzyskać dofinansowanie na realizację zadania składając wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo


Nazwa inwestycji: Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo

Koszt do poniesienia przez Gminę Mała Wieś: 804.001,00

Koszt całkowity: 1.307.317,21 zł

Czas realizacji zadania: 2014r.

Opis inwestycji: Zadanie realizowane wspólnie z  Powiatem Płockim zgodnie z Umową Partnerską z dnia 13.09.2012r. W ramach umowy partnerskiej z Powiatem Płockim Gmina Mała Wieś zobowiązała się do współfinansowania realizacji zadania w wysokości 50% wartości zadania.

 

 

  Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2953 Mała Wieś – Główczyn w miejscowości Mała Wieś

Nazwa inwestycji: Przebudowa utwardzonego pobocza na chodni przy drodze powiatowej nr 2953W Mała Wieś – Główczyn w m. Mała Wieś między Urzędem Gminy a cmentarzem

Czas realizacja: 2013 - 2014

Koszt całkowity poniesiony przez gminę:   225.837,00 zł

Wartość materiałów dostarczonych przez Powiat Płocki zgodnie z umową partnerską: 100.000,00 zł

Lokalizacja:Mała Wieś

Opis inwestycji:Zadanie obejmowało wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2953W w miejscowości Mała Wieś. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Płockim zgodnie z Umową Partnerską z dnia 13.09.2012r. W ramach umowy partnerskiej Gmina Mała Wieś zobowiązała się do wykonania robót budowlanych, natomiast Powiat Płocki zobowiązał się dostarczyć niezbędne materiały do realizacji zadania.

 

Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewo Kościelne

Nazwa inwestycji: Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Kościelnym

Czas realizacja:  2014

Koszt całkowity: 15.906,43 zł

Lokalizacja: Zakrzewo Kościelne

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś przekazała dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Kościelnym na dofinansowanie zakupu następującego sprzętu ratowniczo – gaśniczego: agregat prądotwórczy, motopompa, motopompa pływająca, węże tłoczne, prądownice, węże ssawne, kurtyna wodna, ubrania strażackie.

 

Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkach Starych

Nazwa inwestycji: Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkach Starych

Czas realizacja:  2014

Koszt całkowity: 11.501,32 zł

Lokalizacja:Gałki Stare

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś przekazała dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkach Starych na dofinansowanie zakupu następującego sprzętu ratowniczo – gaśniczego: agregat, turbowentylator oddymiający, kurtyna wodna, ubrania specjalistyczne.

Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Nazwa inwestycji:  Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Czas realizacja: 2014

Koszt całkowity: 26.811,00 zł

Lokalizacja:Mała Wieś

Opis inwestycji: Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi został zakupiony następujący sprzęt ratowniczo – gaśniczy: agregat prądotwórczy, turbowentylator oddymiający, motopompa szlamowa, ubrania specjalistyczne.

Na realizację zadania Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13.378,69 zł.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze