Luty 2018

Kurs Chemizacyjny dla Rolników

 • 17/02/2018
 • 08:00

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ PŁOCK POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w PŁOCKU zapraszają na KURS CHEMIZACYJNY dla rolników ,,Uprawniający do zakupu ŚOR oraz ich stosowania w rolnictwie przy użyciu opryskiwaczy” – cena kursu 70 zł. TERMIN: 17 LUTY 2018 r. godz. 08.00 /sobota/ MIEJSCE: MultiOsada, Mała Wieś, ul. Warszawska 31, Kurs 1-dniowy zakończony egzaminem i […]

Termin wpłaty I raty podatku od środków transportowych

 • 15/02/2018
 • 23:00

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata, do dnia 15 września danego roku – II rata,

Szkolenie dla Rolników „Wybrane działania PROW 2014-2020”- Modernizacja Gospodarstw Rolnych, PREMIA MŁODY ROLNIK, Restrukturyzacja Gospodarstw Rolnych w 2018 roku.

 • 13/02/2018
 • 10:00

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ PŁOCK POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w PŁOCKU zapraszają na szkolenie – 13 LUTEGO 2018 „Wybrane działania PROW 2014-2020”- Modernizacja Gospodarstw Rolnych, PREMIA MŁODY ROLNIK, Restrukturyzacja Gospodarstw Rolnych w 2018 roku. TERMIN: 13 LUTY 2018 r. godz. 10.00 /wtorek/ MIEJSCE: SALA POSIEDZEŃ, Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, ORGANIZATOR: […]

Grudzień 2017

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

 • 07/12/2017
 • 11:00

Firma OKO-LUX Sp z o.o. zaprasza na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry). Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. ( powyżej 16-go roku życia). W dniu 07.12.2017r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kolbego 13 w Małej Wsi w godzinach od 11.00-13.00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców Gminy. Zapisy telefoniczne […]

Targi Rolnicze w Nadarzynie

Zapraszamy Rolników tutejszej gminy do wzięcia udziału w Centralnych Targach Rolniczych 2017 w Nadarzynie, które organizowane są w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62. Wyjazd organizowany jest przy współudziale Starosty Płockiego Mariusza Bieńka i Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Wyjazd na targi odbędzie się 1 grudnia 2017r. ( piątek ). Organizatorzy […]

Listopad 2017

XXX Sesji Rady Gminy Mała Wieś

 • 30/11/2017
 • 11:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIX Sesji Rady […]

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 • 28/11/2017
 • 09:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 28 listopada 2017 r., o godzinie 9:00 Proponowany porządek obrad: 1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok, b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok […]

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska

 • 27/11/2017
 • 12:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska, odbędzie się 27 listopada 2017 r., o godzinie 12:00 Proponowany porządek obrad: 1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok, b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących […]

Content | Menu | Access panel