Październik 2018

XXXVIII Sesja Rady Gminy Mała Wieś

  • 12 października 2018
  • 13:30

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 12 października 2018 roku o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady […]

Płockie Targi Aktywności Zawodowej 2018

  • 11 października 2018
  • 14:00

W trakcie targów będzie możliwość spotkania się z przedstawicielami Straży Granicznej oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, w związku z powyższym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku zaprasza osoby zainteresowane tematyką zatrudniania cudzoziemców do odwiedzania stoiska Straży Granicznej.

Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska; Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej; Komisji Rewizyjnej

  • 11 października 2018
  • 10:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska; Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej; Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 października 2018 r., o godzinie 10:00. Proponowany porządek obrad: 1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: a. Statutu Gminy Mała Wieś, b. Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, c. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy […]

Wrzesień 2018

Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

  • 30 września 2018
  • 15:00

30 września 2018 r.  jest ostatecznym terminem złożenia wniosku o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym.  

Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel