Grudzień 2018

Urząd Gminy Mała Wieś będzie czynny w sobotę w godzinach 7.00-15.00

 • 15 grudnia 2018
 • 00:00

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy – Urząd Gminy Mała Wieś będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2018 roku(poniedziałek) natomiast będzie czynny w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota)w godzinach 7.00-15.00.

II Sesja Rady Gminy Mała Wieś

 • 5 grudnia 2018
 • 10:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady II sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 5 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady […]

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 • 4 grudnia 2018
 • 13:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 4 grudnia 2018 r., o godzinie 13:00 Proponowany porządek obrad: 1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: a. wyboru i powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej […]

Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska

 • 4 grudnia 2018
 • 11:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska odbędzie się 4 grudnia 2018 r., o godzinie 11:00 Proponowany porządek obrad: 1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: a. wyboru i powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 • 4 grudnia 2018
 • 09:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 4 grudnia 2018 r., o godzinie 9:00 Proponowany porządek obrad: 1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach: a. wyboru i powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na […]

Listopad 2018

I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mała Wieś

 • 21 listopada 2018
 • 12:00

Komisarz Wyborczy w Płocku I, działając na podstawie art. 20 ust. 2. Art. 29a ust.2 i art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. […]

Spotkanie szkoleniowo-doradcze

 • 20 listopada 2018
 • 12:00

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Rozwoju” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkania szkoleniowo – doradcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy realizacji i rozliczania projektów z zakresu: 2.2.1.   Premie na założenie działalności […]

Content | Menu | Access panel