Kwiecień 2018

XXXIV Sesja Rady Gminy Mała Wieś

  • 13 kwietnia 2018
  • 09:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady […]

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska

  • 12 kwietnia 2018
  • 13:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie  Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska odbędzie się 12 kwietnia 2018 r., o godzinie 13:00 Proponowany porządek obrad: 1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: a/ podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania, b/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 […]

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

  • 12 kwietnia 2018
  • 11:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 12 kwietnia 2018 r., o godzinie 11:00 Proponowany porządek obrad: 1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: a/ podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania, b/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  • 12 kwietnia 2018
  • 09:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 kwietnia 2018 r., o godzinie 9:00 Proponowany porządek obrad: 1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: a/ podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania, b/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 roku c/ […]

Szybki PIT w Galerii Wisła

  • 7 kwietnia 2018
  • 20:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku informuje, że po raz jedenasty organizowana jest akcja Szybki Pit. Dla podatników przygotowano wiele ułatwień, które pomogą złożyć roczny PIT. Będą to, jak co roku, m.in. wydłużone godziny pracy, samoobsługowe stanowiska do rozliczeń zeznań rocznych w Centrum Obsługi znajdującym się na parterze, a także punkty rozliczeń w Galerii Handlowej. 6-7 […]

Content | Menu | Access panel