• 24 grudnia 2018
  • 08:51

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Borzeń, Wilkanowo, Orszymowo, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel