• 17 lipca 2020
  • 07:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Brody Duże, Podgórze Parcele, Podgórze, Przykory, Mała Wieś bloki przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Dziś w godzinach 07:00-15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody w związku z usuwaniem awarii na wodociągu gminnym (uszkodzony hydrant w miejscowości Stare Gałki)!

Content | Menu | Access panel