• 30 lipca 2018
  • 08:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Chylin, Zakrzewo, Kupise; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel