• 19 maja 2020
  • 10:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Chylin, Zakrzewo, Kupise przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Dziś w godzinach 07:00-15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody w związku z usuwaniem awarii na wodociągu gminnym (uszkodzony hydrant w miejscowości Stare Gałki)!

Content | Menu | Access panel