• 20 grudnia 2019
  • 10:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Chylin, Zakrzewo, Kupise przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel