• 25 października 2018
  • 08:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Kiełtyki, Ściborowo, Perki, Stare Święcie, Nowe Święcice, Nakwasin; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel