• 18 lutego 2019
  • 07:51

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Kiełtyki, Ściborowo, Perki, Stare Święcie, Nowe Święcice, Nakwasin; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel