• 24 października 2018
  • 08:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel