• 20 grudnia 2018
  • 08:51

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel