• 31 lipca 2018
  • 19:30

Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 lipca za III kwartał 2018 roku

Content | Menu | Access panel