Sołtys Wsi Mała Wieś zaprasza mieszkańców Małej Wsi na konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.  Spotkanie odbędzie się 7 stycznia 2019 r.  o godzinie 17:30  w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś.

Content | Menu | Access panel