155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

To było w styczniu
W dzień dwudziesty drugi.
Powstał naród w całym kraju
Jak szeroki, długi.
Lud wypędzić chciał Moskala
Z swej rodzinnej ziemi.
Niech ojczyzny nam nie kala-
Przez mongolskie plemię.
Szli panowie, szedł lud miejski
W krwawy bój, w męczeństwo;
Szli duchowni i chłop wiejski,
Wierzyli w zwycięstwo.

Maria Konopnicka „Powstanie Styczniowe”

 

22 stycznia 2018 roku minęła kolejna bo już 155 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Jedynym śladem tego zrywu narodowowyzwoleńczego na naszym terenie jest grób bezimiennego powstańca styczniowego a nad nim Figura Matki Boskiej w XIX wiecznym zabytkowym parku w Dzierżanowie.

O grobie powstańca wspominał w swojej książce pt. ,,Horyzonty wspomnień” Zbigniew Mieczkowski syn właścicieli ziemskich z Dzierżanowa. ,,W ostatni wieczór, już o zmroku wyszedłem do parku. Księżycowa pełnia oświetlała kwiaty i klomby. Przez wielki ogród owocowy dotarłem aleją do figury Matki Boskiej na wzgórzu, gdzie kiedyś pochowani byli powstańcy 1863 roku. Figura została uszkodzona przez pociski w czasie I wojny światowej i była częstym celem naszych wieczornych spacerów”- tak wspominał.

Figura Matki Boskiej wykonana została z kremowego piaskowca. Na cokole widnieje napis – O MARYJO! BEZ GRZECHU POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI 1867 R. Powstanie styczniowe trwało do jesieni 1864 roku. Miało charakter wojny partyzanckiej a podczas jego trwania stoczono około 1200 potyczek. Niestety z góry było skazane na klęskę. W 2013 roku, w 150 rocznicę wybuchu powstania, z inicjatywy Pana Zbigniewa Mieczkowskiego a staraniem Pana Zygfryda Behrendta z Dzierżanowa-Osady uporządkowano  teren  parku  a sama figura Matki Boskiej została oczyszczona i zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych.

Zimowa zabawa z MultiOsadą

Uwaga! Ogłaszamy zimową zabawę na FB dla mieszkańców Gminy Mała Wieś. Prześlijcie nam zdjęcia Waszych bałwanów – jesteśmy przekonani że kreatywność niektórych będzie zaskakująca. Zdjęcia prosimy o przesyłanie w terminie do 26.01.2018 roku do godziny 10.00. Opublikujemy Wasze zdjęcia na naszej stronie na FACEBOOKU, w celu głosowania. Głosowanie odbywać się będzie poprzez polubienie najfajniejszego zdjęcia. Zdjęcie które otrzyma największą ilość polubień zostanie nagrodzone zestawem upominków.

Nadesłanie nam zdjęcia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Bałwanek został wykonany samodzielnie (praca zespołowa, czy to rodzinna czy grona przyjaciół mile widziana).

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres: multiosada@gmail.com
Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zdjęcie, oraz adres e-mail do kontaktu, jeżeli będzie inny niż ten z którego zostanie wysłane zgłoszenie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Czas start! 

Uroczyste wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie

Rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego to doniosła chwila, która budzi wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale także nas wszystkich.
W dniu 13 stycznia 2018 roku w Małej Wsi odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie z rąk Wójta Gminy – Zygmunta Wojnarowskiego otrzymali:
– Jadwiga i Janusz Zaręba
– Henryka i Zdzisław Kowalscy
– Maria i Adam Sobczak
– Bożenna i Roman Grzelak
O oprawę artystyczną zadbali harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. Zośki i Alka, zuchy z 46 Gromady Zuchowej „Jędrusie” oraz Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi.
Szanownym jubilatom życzymy kolejnych, wspaniałych jubileuszy – w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku.
Pary, które przeżyły w związku małżeńskim co najmniej 50 lat, a nie zostały jeszcze uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Małej Wsi (pokój Nr 4, tel. 24 269 79 68).

Galeria zdjęć

OZE – Podpisane umowy z wykonawcami projektu

W dniu 8 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy Załuski miało miejsce podpisanie umów na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych i przyłączy pieców na biomasę w ramach projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie gmin partnerskich tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork – Osada, Gminy Zawidz oraz przedstawiciele Wykonawców. (więcej…)

Nabór do projektu ,,Ocena zapotrzebowania na opiekę profesjonalną (stacjonarną i domową) oraz nieprofesjonalną seniorów (aktualnych i przyszłych) gminy Mała Wieś w kontekście ich wydolności funkcjonalnej”.

Szanowni Państwo Gmina Mała Wieś rozpoczyna wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku realizację projektu badawczego: „Ocena zapotrzebowania na opiekę profesjonalną (stacjonarna i domową) oraz nieprofesjonalną seniorów (aktualnych i przyszłych) Gminy Mała Wieś w kontekście ich wydolności funkcjonalnej”.
Celem badań jest:
1. Określenie zapotrzebowania na opiekę profesjonalną (stacjonarną i domową) oraz nieprofesjonalną seniorów (aktualnych i przyszłych) gminy Mała Wieś w kontekście ich wydolności funkcjonalnej.
2. Badanie pozwoli na diagnozę lokalną aktualnego zapotrzebowania seniorów na opiekę osób drugich. Natomiast objęcie badaniem mieszkańców gminy Mała Wieś w wieku 18-65 r. ż. umożliwi prognozowanie tego zapotrzebowania w kolejnych latach. (więcej…)

Finał Konkursu Bożonarodzeniowego pn. Ozdoba Choinkowa

16 grudnia 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Konkursu Bożonarodzeniowego pn. Ozdoba Choinkowa. W konkursie wzięło udział 56 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Nagrody uczestnikom konkursu wręczyli: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Radna Powiatu Płockiego Jadwiga Milewska oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Ewa Grzelak.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Dzieci, które nie mogły odebrać swoich nagród w sobotę zapraszamy do MultiOsady w godzinach pracy.

Galeria zdjęć

Spotkanie z sołtysami – 14.12.2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta z Sołtysami Gminy Mała Wieś. Zebranych powitał Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski. Cykliczne spotkania służą wzajemnemu przekazywaniu informacji o potrzebach pojawiających się w sołectwach i planowanych działaniach Gminy.
Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat naboru wniosków o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.
Ponadto poruszone zostały kwestie związane z :
– wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego,
– zimowym utrzymaniem dróg,
– harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.

Wójt złożył wszystkim Sołtysom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz życzył wytrwałości w pełnieniu funkcji reprezentanta danej wsi.

Galeria zdjęć

W dniu 21.02.2018 r. od godz. 9:00 będą wydawane paczki żywnościowe przy ul. Kochanowskiego 1.
Content | Menu | Access panel