Elektroniczne składanie wniosków 300+, ŚR, FA od 1 lipca 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że od 1 lipca 2020 roku można elektronicznie składać wnioski na: 300+ (dobry start), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza. Wnioski online będzie można składać przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski tradycyjnie (wnioski papierowe).

UWAGA ! W tym roku nie musimy składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci. Wynika to z tego, że świadczenie pieniężne przyznane zostało do maja 2021 roku.

Wzory wniosków:

Wniosek dobry start (300+):

https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

Wniosek o zasiłek rodzinny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Lista banków uczestniczących w programie (dotyczy programu dobry start 300+):

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Ankieta dotycząca prac nad dokumentami planistycznymi Gminy Mała Wieś 2027+

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mała Wieś, w związku z pracami nad nowymi dokumentami strategicznymi dla Gminy Mała Wieś, prosimy o  odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji gminy oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego. Dziękuję za udział w badaniu. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Ankietę można wypełnić do 13 lipca 2020 roku.

        ANKIETA

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

 

 

Nabór na stanowisko kierowca robotnik gospodarczy

Urząd Gminy Mała Wieś, ul.Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierowca robotnik gospodarczy.

Wymagania dla kandydata:

-wykształcenie min. podstawowe,

-prawo jazdy min. kat. B oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz bardzo dobra znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

– umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych prac remontowych, napraw i konserwacji sprzętów, maszyn i itp.,

-komunikatywność,

-dobra organizacja pracy,

-zdyscyplinowanie i pracowitość,

-odpowiedzialność,

-samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do  3 lipca 2020 roku 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pok. Nr 9 lub listownie. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Jadwiga Nowatkiewicz 24 269 7964

Klauzula informacyjna

Zmiana na stanowisku inkasenta

Wójt Gminy Mała Wieś informuje, iż nastąpiła zmiana na stanowisku inkasenta dokonującego odczytów liczników wody i odprowadzania ścieków. Zadania inkasenta wykonywać będzie Pan Paweł Ząbek.

Inkasent upoważniony jest przez Wójta Gminy Mała Wieś do odczytu wodomierzy, wystawiania faktur i poboru zapłaty za wystawione faktury. Inkasent dysponuje upoważnieniem wydanym przez Wójta Gminy Mała Wieś. W związku z powyższym obowiązkiem każdego odbiorcy jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Ankieta dotycząca prac nad dokumentami planistycznymi Gminy Mała Wieś 2027+

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mała Wieś, w związku z pracami nad nowymi dokumentami strategicznymi dla Gminy Mała Wieś, prosimy o  odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji gminy oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego. Dziękuję za udział w badaniu. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Ankietę można wypełnić do 13 lipca 2020 roku.

        ANKIETA

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

 

 

Dotacje dla kół gospodyń wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości pozyskania przez koła gospodyń wiejskich dotacji na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w biurach powiatowych Agencji. By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim 1182 i mazowieckim – 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Więcej informacji – ARIMR.

Content | Menu | Access panel