Zaproszenie na spotkanie w sprawie kierunków rozwoju Gminy Mała Wieś

Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś na spotkanie, którego tematem będą kierunki rozwoju Gminy Mała Wieś. W spotkaniu wezmą udział: minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister Maciej Wąsik sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator RP Marek Martynowski oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Artur Tomasz Czapliński. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 w sali konferencyjnej. Serdecznie zapraszamy.

Uroczystości upamiętniające 75. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2019

1 sierpnia o godz. 16.00 spotkaliśmy się w Kościele Parafialnym w Orszymowie, by wspólnie pomodlić się w intencji Powstańców w 75 Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. Mszę św. Celebrował ksiądz Grzegorz Jendrzejewski, który w modlitwie wspominał Tych, dzięki którym zawdzięczamy dzisiejsza Wolną Polskę, ich poświęcenie i bohaterstwo.  (więcej…)

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach programów: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019”

19.07.2019 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Dorotą Serwińską podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i ,, MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019″.

(więcej…)

Content | Menu | Access panel