100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

W tym roku przypada 100 rocznica Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo zwanej Cudem nad Wisłą. W dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem “Cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.
Z tej jakże ważnej dla nas wszystkich rocznicy Proboszcz Parafii w Orszymowie, Wójt Gminy Mała Wieś oraz Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi serdecznie zapraszają na uroczystość religijno-patriotyczną, która odbędzie się 15 sierpnia 2020 roku o godzinie 9:00 w kościele pw. św.Floriana w Kościele Parafialnym w Orszymowie. Razem pomódlmy się za tych, co “Padli na polu chwały odpierając z granic państwa polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego nawałę najeźdźców w latach 1918-1920”.

76 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy od 3 sierpnia 2020 roku  do 31 sierpnia 2020 roku złożyć wniosek wraz z:
-oświadczeniem,
-fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego (za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.),
-dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2019,
oświadczeniem dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw i składania wniosku po raz pierwszy w 2020 roku).

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowią sumę:
-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego,liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.
Druki są dostępne do pobrania na stronie www.malawies.pl w zakładce Dokumenty/Zwrot podatku akcyzowego/ oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed Urzędem lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Wniosek.pdf

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie dzierżawcy i wydzierżawiającego.doc

UWAGA PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z WODOCIĄGU KOMUNALNEGO ZASILANEGO ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W GŁÓWCZYNIE

Informujemy, że w związku z wyrwanym hydrantem podczas prac polowych w miejscowości Ściborowo doszło do awarii w dostawie wody z wodociągu komunalnego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Główczynie. Trwają prace nad szybkim usunięciem awarii.

Przerwa w dostawie wody objęła miejscowości : Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada, Liwin, Rąkcice, Nakwasin, Stare Święcice, Nowe Święcice, Wilkanowo, Orszymowo, Lasocin,Kiełtyki, Ściborowo, część ulic w miejscowości Mała Wieś(działki) i część domów w miejscowości Perki.

Konkurs Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pn. Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka. Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Zapraszamy również uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl

XV EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Łączy nas Mazowsze”. Liczymy na kreatywność uczestników konkursu. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy.

Z udziału w Konkursie wyłącza się:

– osoby zajmujące się profesjonalnie/ zawodowo fotografią;

– osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w Konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;

– pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 31 lipca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu – liczymy na Wasze pomysły i kreatywność!

Z ilu etapów składa się konkurs?

Tegoroczna edycja onkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze 5 zwycięskich fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata konkursu publiczności.

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda – w wysokości 3 500,00 zł;

II nagroda – w wysokości 2 500,00 zł;

III nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;

Dwa wyróżnienia – po 700 zł każde;

Nagroda publiczności – internautów – w wysokości 1 000,00 zł.

Co to jest nagroda publiczności?

Zwycięskie zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 i (22) 59 79 534 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br.

 

 

Regulamin

Zgłoszenie osoby niepełnoletnie

Zgłoszenie osoby pełnoletnie

Informacja o badaniach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

W dniu 19 sierpnia 2020 roku (środa) od godziny 8.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi ul. Kolbego 13 wykonywane będą badania USG DOPLER przepływów i drożności, ECHO serca, USG tarczycy, nerek.Koszt każdego badania 55 zł. Badania przeprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER-MED. Szczegółowe informacje i zapisy telefoniczne w SPZOZ w Małej Wsi pod numerem telefonu 24 23 14 037 lub 514 382 391. Pacjent zobowiązany jest do posiadania maseczek i rękawiczek.

Nowa oferta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi informuje, że dzięki staraniom Dyrektora SPZOZ Pana Rafała Rybczyńskiego i Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego rozszerza swoją ofertę. Od 1 lipca 2020 roku SPZOZ Mała Wieś podjął współpracę z  Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REH-MED w Łącku ul. Gostynińska 2 na udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.  Pacjenci  SPZOZ w Małej Wsi i mieszkańcy gminy Małej Wsi mają możliwość korzystania z fizjoterapii domowej w ramach kontraktu z NFZ.

Wyniki dla Gminy Mała Wieś z głosowania w II turze z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2020 roku

W dniu 12 lipca 2020 roku na terenie kraju odbyła się II tura wyborów Prezydenta RP. Frekwencja w wyborach na terenie Gminy Mała Wieś wyniosła 63,65 %  (I tura 56,38 %). Poniżej przedstawiamy jak głosowali mieszkańcy naszej gminy.

 

Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

W dniu 8 lipca 2020 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś” w kwocie 98.400,00 zł. Dotacja pochodzi ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego. (więcej…)

Content | Menu | Access panel