Rolnictwo

Gmina Mała Wieś ma charakter rolniczy, bowiem około 75 % jej powierzchni zajmują użytki rolne. Miejscowe rolnictwo nastawione jest na produkcję zbóż, uprawę roślin (głównie burak cukrowy) oraz hodowlę bydła i trzody chlewnej. Niektóre gospodarstwa wyróżniają się wysoką specjalizacją w określonych dziedzinach produkcji rolnej. 

Przemysł

Na terenie gminy brak jest rozwiniętego przemysłu. Do chwili likwidacji reprezentowała go Cukrownia „Mała Wieś" SA. wybudowana w latach 1898-1899.Na terenie gminy działa Spółdzielnia Usług Rolniczych. Łącznie na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 190 średnich i mniejszych podmiotów gospodarczych, działających głównie w sferze handlu (70 %) oraz w budownictwie, produkcji rolno - spożywczej i usługach.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze