Pamiętaj o konieczności złożenia wniosku zarówno, gdy chcesz:
– kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko,
– ubiegać się o świadczenie 500+ na każde dziecko na które aktualnie nie pobierasz świadczeń z Programu.

Content | Menu | Access panel