Urząd Gminy Mała Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Szczegóły w linku

Content | Menu | Access panel