Wójt Gminy Mała Wieś – Gminny Komisarz Spisowy w Małej Wsi informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r. Szczegóły dot. naboru w linku.

Content | Menu | Access panel