Informacje dla Rolników dot. zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (susza, grad, deszcz nawalny, powódź i inne)

W przypadku wystąpienia strat w uprawach rolnych, zwierzętach, budynkach, maszynach wywołanych takimi zdarzeniami jak np. przymrozki, susza, ulewy, gradobicie, powódź poszkodowani Rolnicy są uprawnieni do pisemnego zgłaszania strat do Urzędu Gminy w Małej Wsi - w ciągu 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zdarzenia (druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Mała Wieś, pok. nr 6 oraz załącznik nr 2).

Na terenie tutejszej gminy obserwuje się - z różnym nasileniem – wystąpienie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych

W przypadku wystąpienia konieczności zaorania danej uprawy, powyższe należy niezwłocznie zgłosić do urzędu gminy w celu wstępnego oszacowania straty danej uprawy (przed zaoraniem) przez pracowników Urzędu Gminy.

Wzorem lat ubiegłych, aby dany obszar mógł zostać objęty zjawiskiem atmosferycznym – szkodą – musiał stanowić pewien obszar (najmniej sołectwo, na którym znajdowały się poszkodowane gospodarstwa), w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania.
Możliwe jest również szacowanie szkód w pojedynczych gospodarstwach jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej rocznej produkcji obejmującej zarówno produkcję roślinną i produkcję zwierzęcą i zagrażają ich dalszemu funkcjonowaniu.

Oszacowanie zakresu i wysokości  doznanych szkód przez Komisje Terenowe było konieczne do wystąpienia Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytów klęskowych dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku klęski.

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęskami udzielana była w formie preferencyjnych kredytów pod warunkiem iż uprawy zostały oszacowane przez Komisję i został sporządzony protokół strat oraz wzorem lat ubiegłych w/w protokół był niezbędny do udzielania pomocy socjalnej, która była udzielana na podstawie odrębnych przepisów o pomocy socjalnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Do wypełnienia wniosku o oszacowanie szkód konieczne są dane z wniosku o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, dane z umowy ubezpieczenia upraw oraz złożony wniosek o oszacowanie szkód – zawarte w nim dane muszą być prawdziwe i spójne z danymi jakie zawiera AR i MR Biuro Powiatowe w Płocku, nie tylko w zakresie powierzchni poszczególnych upraw, ale również ze stanami posiadanych zwierząt - z uwagi na ewentualne kontrole.

W przypadku wystąpienia w przyszłości w/w zdarzeń i w konsekwencji strat - Rolnicy winni zgłaszać się do tutejszego urzędu w celu uzyskania informacji co do dalszej procedury działania.

 Dodatkowe informacje dot. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa mazowieckiego, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez suszę grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakładce Sprawy Oddziału Rolnictwa i Usuwania Sytuacji Kryzysowych.

Podstawy prawne :

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.)
  3. Zarządzenie Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa mazowieckiego, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

Sprawę prowadzi Danuta Szmulewicz, pok. nr 6, tel. (24) 269 79 79

W załączeniu:

  1. Zarządzenie Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r.
  2. Wzór wniosku Rolnika o oszacowanie szkód (załącznik nr 2)
  3. Obwieszczenie szacowania strat w okresie 02-31 lipca
  4. Harmonogram prac komisji terenowej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze