Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Płocku przypomina o obowiązujących terminach składania zgłoszeń przez posiadaczy świń w odniesieniu do terenów objętych ASF.

Treść pisma

Content | Menu | Access panel