Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o terminach wypłat świadczeń w miesiącu kwietniu 2019 r.:

17.04.2019 r. wypłaty świadczeń  wychowawczych (500+) – przelewy,
18.04.2019 r. wypłaty świadczeń  wychowawczych (500+) – gotówka w BS, wypłaty świadczeń rodzinnych – gotówka w BS i przelewy.

Content | Menu | Access panel