Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku zawiadamia o wystąpieniu tymczasowego ograniczenia w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na 8 kwietnia 2019 r., zakończenie – na 30 czerwca 2019 r.

Zawiadomienie
Mapa wytyczonych objazdów

Content | Menu | Access panel