Wnioski - Działalność gospodarcza

CEIDG Formularz

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

Załącznik CEIDG-RD

 

Wnioski - Ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

 Informacja o wyrobach azbestowych.doc

 

Wnioski - Rolnictwo i grunty

Wniosek o aktualizacje opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o podział geodezyjny w trybie art. 95

Wniosek o podział geodezyjny zgodnie z postanowieniem

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu

Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Wniosek o zmiane stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

 

Wnioski - Planowanie przestrzenne

Decyzja WZ

Decyzja WZ 2

Opinia urbanistyczna

Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne

Wypis i wyrys

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Zmiana decyzji

 

Wnioski - Oświata

Wniosek dla nauczyciela o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego

Wniosek dla nauczycieli emerytów i rencistów o przyznanie pomocy w ramach funduszu zdrowotnego

Wniosek o przewóz osób niepełnosprawnych

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny

 

Wnioski - Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Informacja o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

 

Wnioski - Ewidencja ludności

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Wniosek u udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego

 

Wnioski - Rejestr wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wybory do Sejmu i Senatu RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze