Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Ustanowiony Ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Podstawa prawna:

1.Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. ze zm.).

2.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r., Nr 277, poz. 2743 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
Do wglądu:
• Odpis skrócony aktu małżeństwa Jubilatów.
• Dowody osobiste małżonków.
Termin zgłoszenia wniosku

Mieszkańcy Gminy Mała Wieś  obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa, uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z urzędem stanu cywilnego w  Małej Wsi  osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny 4 – 5 miesięcy przed rocznicą.
Czas oczekiwania na medale wynosi ok.6 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy 

Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. Wnioski przekazywane są  do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie celem  podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej - wojewoda przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Termin załatwienia sprawy:

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce ok. 6 miesięcy po złożeniu wniosku.

Pobierz: Wniosek o nadanie medalu

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze