Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, iż od dnia 16.02.2021 r. wydawana jest kolejna partia żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020. Pomoc żywnościową w ramach programu mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się na listach osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ.

Content | Menu | Access panel