Szanowni Państwo, Prosimy o wykorzystywanie wody z wodociągu komunalnego wyłącznie do celów socjalno bytowych. Prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie  wodą. Nie należy  podlewać: trawników, ogródków przydomowych oraz upraw.

 

 

Content | Menu | Access panel