Sołtys wsi Mała Wieś i Rada Sołectwa zaprasza wszystkich mieszkańców Małej Wsi na zebranie sołeckie w dniu 24.05.2021 o godzinie 18:30 w remizie strażackiej. Zebranie dotyczy zmian w środkach z funduszu sołeckiego.

Sołtys Małej Wsi
/-/ Małgorzata Kokosińska

Content | Menu | Access panel