W dniu 21 września br. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi odbyło się szkolenie pt. Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Centrum Działań Profilaktycznych s.c. w związku z realizacją  zadania publicznego współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekt zakłada cykl szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych adresowanych do uczniów.

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” ma na celu przede wszystkim opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Program znajduje się w bazie europejskich programów rekomendowanych EDDRA oraz banku programów rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBPN oraz IPiN. Posiada najwyższy, bo aż III stopień rekomendacji, co niewątpliwie świadczy o jego wysokiej skuteczności. Udział w szkoleniu wzięli nauczyciele ze szkół podstawowych w terenu gminy Mała Wieś, głównie wychowawcy klas IV-V. Program wzbudził duże zainteresowanie wśród nauczycieli wychowawców. Dalszym krokiem będzie wykorzystanie zdobytych wiadomości podczas spotkań z uczniami.