XXIII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości zorganizowane 9 listopada 2017 r. przez Szkołę Podstawową w Podgórzu i UKS „Borowik” przeszły do historii. Nadrzędnym celem przyświecającym organizatorom tej imprezy sportowej oprócz popularyzacji biegów przełajowych było radosne świętowanie tak ważnej dla każdego Polaka rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uczczenie tego święta na sportowo włączyło się około 1050 zawodników z 52 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego płońskiego i miasta Płock. Powyższe zawody sportowe zaliczane są do współzawodnictwa sportowego szkół w ziemskim powiecie płockim. Świetniej zabawie towarzyszyła rywalizacja sportowa w duchu fair play, a na najlepszych czekały nagrody: 6 zwycięskich zawodników w każdej z 14 kategorii otrzymało pamiątkowe koszulki promujące podgórską imprezę i dyplomy, a miejsca na podium nagradzane były dodatkowo medalami. Najlepsze drużyny odjeżdżały z pucharami (miejsca I-III) i dyplomami (miejsca I-VI). Jak co roku wszyscy uczestnicy mogli rozgrzać się kubkiem gorącej herbaty i zregenerować siły posilając się słodką bułką. Zawody zostały sfinansowane z funduszy Gminy Mała Wieś na realizację zadania publicznego oraz z funduszy Starostwa Powiatowego w Płocku.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Zygmunt Wojnarowski Wójt Gminy Mała Wieś, Karolina Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Jadwiga Milewska i Elżbieta Anna Jachimiak Radne Powiatu Płockiego, Wanda Kwaśnik, Jerzy Ostrowski i Stanisław Pielat – Radni Gminy Mała Wieś.

Składamy podziękowania wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości: nauczycielom, pracownikom i rodzicom uczniów Szkoły Podstawowe w Podgórzu, Wójtowi Gminy Mała Wieś, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Podgórza, Zakrzewa i Gałek, pielęgniarkom z Ośrodka Zdrowia w Małej Wsi, pracownikom i uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie, sędziom oraz przyjaciołom szkoły.

Do zobaczenia za rok.
/-/Iwona Sobótko
/-/Marek Szczurowski

Kilka zdjęć z biegu

 

Klasyfikacja drużynowa XXIII Jesiennych Biegów Przełajowych – Podgórze 2017