W dniu 8 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy Załuski miało miejsce podpisanie umów na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych i przyłączy pieców na biomasę w ramach projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie gmin partnerskich tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork – Osada, Gminy Zawidz oraz przedstawiciele Wykonawców.
Przedmiotem zawartych umów są:
1. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 55 sztuk instalacji solarnych i 408 sztuk instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
Kwota zamówienia: 10.627.727,00 zł brutto.
Wykonawca: konsorcjum polskich firm: ML SYSTEM S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie – lider konsorcjum, ML SYSTEM+ Sp. z o.o. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie – partner konsorcjum.
Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2018 r.
2. Dostawa i montaż 49 kotłów na biomasę na terenie gmin Załuski, Kuczbork – Osada i Zawidz Kościelny.
Kwota zamówienia: 650.041,00 zł
Wykonawca: P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, ul. Stanisława Staszica 171, 41-250 Czeladź.
Termin wykonania: do 30.04.2018 r.

Niniejszy projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Konkurs
Nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17].

Galeria zdjęć