Gmina Mała Wieś  prowadzi nabór  dla osób zainteresowanych (mieszkańców gminy) otrzymaniem dotacji na:
wymianę pieców centralnego ogrzewania – 80% dofinansowania
wykonanie termomodernizacji  budynku, w którym występuję wymiana urządzenia grzewczego – 50 % dofinansowania
montaż instalacji odnawialnych źródeł energii budynku, w którym występuję wymiana urządzenia grzewczego – 50 % dofinansowania

Planujesz wymianę starego pieca – wypełnij ankietę dostępną na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś pod adresem www.malawies.pl jak również w Urzędzie Gminy Mała Wieś, pokój nr 3.
Kompletnie wypełnioną i podpisaną ankietę należy:
– złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu,
– przesłać elektronicznie na adres: emikucka@malawies.pl
do dnia 20.04.2018 r.
Ankietę prosimy wypełniać drukowanymi literami
Zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.pl

autor: Ewelina Mikucka