Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w terminie od  14 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe informacje na stronie www.mazovia.pl